Egne erfaringer er mit vigtigste værktøj

Mit DNA

Nysgerrigheden har altid været min drivkraft og min tro følgesvend. Den har bragt mig rundt i verden og givet mig en alsidig karriere med mange spændende jobs og uddannelser. Simpelthen fordi jeg ikke kan lade være med at dykke ned i dét, der virkelig interesserer mig.

Og det gør dét potentiale, der ligger i organisationens kultur. Jeg har oplevet, hvordan synergien mellem forskellige kulturer i organisationen virkelig kan flytte en virksomhed og dens medarbejdere. Men det kræver, at man arbejder bevidst med at udnytte kulturforskellene konstruktivt og ikke mindst nedbryde barrierer og fordomme. At man bruger virksomhedskulturen som katalysator for organisationsudvikling.

Min personprofil er båret af intuition og empati, som også er vigtige redskaber i mit professionelle virke. Jeg trækker på mine empatiske og intuitive kompetencer, når jeg faciliterer workshops, giver feedback på personprofiler og laver kulturanalyser af organisationen.

Min nysgerrighed har givet mig en god blanding af teoretisk og praktisk viden om kulturer, organisationer, ledelse, persontyper, kompetenceudvikling og videndeling. Den faglighed trækker jeg naturligvis på, når jeg laver individuel vejledning af ledere, medarbejdere og nyansatte, internationale kandidater.

Jeg har en særlig interesse for virksomheder, der ansætter eller overvejer at ansætte internationale medarbejdere. For når virksomheden rekrutterer internationalt, har det flere fordele:

  • Virksomheden får adgang til højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft, der ellers kan være svær at rekruttere.
  • Det kan give virksomheden kompetenceløft, konkurrencefordele og særlig viden om eksportmarkeder.

Relocation og onboarding af internationale medarbejdere er en kompleks udfordring: Det kræver meget af organisationen og dens medarbejdere. Og ikke mindst kræver det en håndholdt servicering af den internationale medarbejder og dennes partner og familie.

Men når det lykkes, tjener investeringen sig hjem mange gange: Fastholdelse af en højt kvalificeret og specialiseret, international medarbejder er meget værdifuld for virksomheden. Og dén værdi skaber mine ydelser for virksomheden.

Siden jeg startede som selvstændig i 2012, har jeg oparbejdet stor erfaring med at rådgive om værdien af international rekruttering samt at give nye, internationale medarbejdere god tilflytterhjælp.

Dét der giver mig størst arbejdsglæde og faglig tilfredsstillelse er at opleve, hvordan de internationale kandidater og deres familier, som jeg har hjulpet, falder godt til og trives – både i deres job og socialt.

Kompetencer jeg har papir på

2012 + 2018 Richard Lewis Communications (CultureActive)
2010 Master, International Virksomhedskommunikation (SDU)
2007 Project Management (APMM / The G. Washington University)
2007 Diplomuddannelse i ledelse (CVU)
2005 Intern audit (Force Technology) (miljø- og arbejdsmiljø)


Haderslevvej 1
6200 Aabenraa

skype bruger:
jepelgard

+45 2299 0710 
CVR: 3443 3291
kontakt@kulturdetektiv.dk

linkedin