Kom under min lup

Jeg skaber engagement og ejerskab

Når jeg arbejder som kulturdetektiv, foregår det altid i tæt samarbejde med virksomheden. I fællesskab lægger vi os fast på problemstillingerne, tilrettelægger og gennemfører et skræddersyet forløb. Som facilitator er det min opgave at sørge for, at vi kommer rundt om alt – også tabuer og de hellige køer.

Mit primære værktøj er CultureActive – et analyseværktøj med fokus på medarbejdernes forskellige kulturelle baggrunde, og hvilken betydning, det har for deres arbejde. Forskellighederne kan for eksempel komme til udtryk i forbindelse med møder og forhandlinger eller i forhold til lederskab, teamsammensætning samt det at have tillid til kollegaer. Målet er, at medarbejderne bliver bevidste om, i hvilke situationer de selv og deres kolleger adskiller sig fra hinanden, og hvordan man undgår, at forskellighederne danner barrierer frem for et samarbejde.

Fokus er eliminering af kulturelle barrierer og således optimere det daglige samarbejde på tværs i organisationer. I processen har vi fokus på interkulturelle aspekter og optimering af organisationens udviklingspotentiale.

Her kan KulturDetektiven gøre en forskel

Jeg er ikke den første, der har erfaret, at samarbejde på tværs er et vigtigt succesparameter for dagens virksomheder. Eller at uorden i virksomhedskulturen kan være et alvorligt benspænd for udvikling og vækst.

Der er således rigtig mange gode grunde til at få sat fokus på jeres virksomhedskultur. Nedenfor er en række typiske anledninger til, at virksomheder kontakter os:

  • Når virksomhedskulturen skal styrkes.
  • Når forskellige nationaliteter skal forstå hinanden for at optimere samarbejdet.
  • Når virksomheden skal være mere innovativ (sikre optimal videndeling).
  • Når virksomheder fusionerer og forskellige kulturer dermed skal samarbejde fremadrettet.
  • Når der er samarbejdsvanskeligheder i en afdeling.

Haderslevvej 1
6200 Aabenraa

skype bruger:
jepelgard

+45 2299 0710 
CVR: 3443 3291
kontakt@kulturdetektiv.dk

linkedin